Waarom Vertaalbureau DE-Text.NL?

jo lachtVertalen is een vak!

Vertaalbureau DE-Text.NL is in 2010 opgericht door vertaler Duits, Johan van Heukelom. Toen heette het bedrijf nog Vertaalbureau Van Heukelom. En nu verder in de ik-vorm:
Mijn studie volgde ik aan de Hogeschool West-Nederland voor Tolk en Vertaler in Den Haag. In december 2007 ontving ik mijn HBO-diploma na het succesvol afleggen van het landelijke SNEVT-Examen.

In het studiejaar 2008-2009 volgde ik aan dezelfde hogeschool specialisatiecurses en behaalde mijn Bachelor-diploma. De specialisaties zijn: medisch vertalen, literair vertalen, ondertitelen, gebruik van CAT-Tools, financieel vertalen en juridisch vertalen.

In 2009 werd ik officieel beëdigd als vertaler DU-NL en NL-DU bij de Rechtbank in Middelburg. Dit houdt in dat ik ten overstaan van de rechter de gelofte heb afgelegd dat mijn vertalingen van officiële documenten altijd volledig zullen zijn en naar eer en geweten zullen worden opgesteld. Op een officiële, beëdigde vertaling wordt dit bevestigd door mijn handtekening, ambtsstempel en een schriftelijke verklaring.

De human touch

Van 2011 tot en met 2014 was ik met groot enthousiasme werkzaam als docent Duits op een middelbare school in Middelburg terwijl ik daarnaast mijn studie tot leraar afrondde. School is het schoolvoorbeeld dat alles staat of valt met de juiste communicatie. Taal is emotie. Goede communicatie bevordert motivatie. Het gaat om begrijpen en begrepen worden.

Net zoals een motiverend docent onmisbaar is voor het leerproces van zijn leerlingen, is een taalexpert van cruciaal belang voor een mooie, prettig te lezen vertaling. Zo’n tekst trekt potentiële klanten aan. Daartegenover staat dat een tekst van een goedbedoelende doe-het-zelver mogelijk irritatie bij de lezers opwekt, afstoot, uiteindelijk meer geld kost.

Het effect van een volledige machinevertaling is al helemaal geen goed idee omdat de vertaalmachine dikwijls te letterlijk woord voor woord vertaalt en figuurlijk taalgebruik of de juiste context niet kan inschatten. Hoewel de technologie zich steeds verder ontwikkelt, laten de grammatica en de leesbaarheid vaak te wensen over.

Ter vergelijking: hier vindt u de beginwoorden van een beroemd geworden roman van Franz Kafka:
1) in de originele Duitse tekst,
2) door Google vertaald en
3) vertaald in het Nederlands door ondergetekende.

CAT-Tools

CAT-Tools zijn een ander verhaal. CAT staat voor Computer Assisted Translation.  Ik maak dankbaar gebruik van SDL Trados 2019. Dat is een zeer nuttig hulpmiddel bij het opstellen van uw vertaling. Hiermee kan ik uw teksten zo consistent en harmonieus mogelijk overzetten in de andere taal. Met dit vertaalhulpprogramma kan ik uw opdracht sneller uitvoeren en bovendien blijven de lay-out, afbeeldingen en eventuele verwijzingen uit uw tekst intact. Dat scheelt u een hoop werk achteraf! Vraag vrijblijvend een offerte aan.